Odmítni bipolaritu

10. 04. 2015  |  Rubrika: Poznámky  |  Autor: Marek Chlíbek - Dago

 

Když jsem se začal věnovat poznávání přírody a fungování světa, formou magie, brzy jsem narazil na poučku, která dělala vše zdánlivě složitější:

„Odmítni bipolaritu!“

Bipolarita v našem životě znamená zjednodušené schéma rozhodování, ve smyslu: co není černé, musí být bílé, a naopak. Uvažující člověk, pokud se chvíli myšlenkově zastaví, tak bipolaritu vnímá jako nefunkční hloupost, ale v běžném životním shonu z ní vychází většina našich názorů a rozhodnutí.

Kdo nemá peníze, je chudý…

Kdo podvedl svého partnera, nemiluje ho…

Kro nadává na Američany, souhlasí s Ruskou politikou…

Kdo hledá pomoc u léčitelů, odmítá vědeckou medicínu…

Kdo jí maso, nemá rád zvířata…

Kdo se modlí k Alláhovi, nevěří v Boha…

Kdo věří v Boha, odmítá poznatky vědy…

Příkladů mohou být tisíce a moc dobře víme, že život, tak jak přichází, je ve své pestrosti velmi složitý a nejednoznačný. Že nic není tak, jak je v první chvíli zjevné a že nejsou jen dvě strany, ale nekonečné množství variant a úhlů pohledů.

Přesto jsme ve svých názorech většinou bipolární. den za dnem, v hodnoceních ostatních i ve vlastním rozhodování. Bipolarita je oblíbená v tom, že nás nenutí myslet, alespoň ne moc a naše rozhodnutí jsou rychlá a jednoznačná. Ne vždy, ale správná, přiměřená situaci nebo ta nejvýhodnější.

Magie říká, že pokud mi někdo dává na výběr jen bipolární řešení, snaží se se mnou manipulovat. Magie také říká, že pro pochopení světa a využívání jeho procesů, je potřebné se naučit vidět a chápat svět jako stavebnici. vše, co k nám přichází za informace, je třeba vnímat jako jakési informační prefabrikáty, ze kterých si v každém okamžiku můžeme vybírat a používat jen ty, které nám fungují v našem vnímání světa.

Klasický příklad je třeba Darwinova evoluční teorie, která tvrdí (zjednodušeně), že rozmanitost života na zemi byla stvořena postupným vývojem od nejjednodušších organismů, k těm nejsložitějším. Mnoha lidem to dává smysl.

Proti ní stojí názor, že vše stvořil Bůh hotové, tak jak to tady vidíme. Že prostě není možné, aby se některé velmi složité organizmy a jejich orgány vyvinuly jen postupným vývojem typu pokus-omyl. i to má svou určitou logiku.

A tak vzniká nesmiřitelný názorový boj, bipolarita a z ní plynoucí nepřátelství. Přitom Magie jde cestou nejmenšího odporu a dává lidskému mozku maximální možnosti jít kterýmkoliv směrem. Ne jedním ze dvou, ale KTERÝMKOLIV směrem. Vždy jste omezeni jen vlastní představivostí.

Pokud uvažujete o nastíněném Darwinově chápání vývoje života, zkuste oba póly pojmout jako informační stavebnici. Proč by nebylo možné, aby život na světě stvořil Bůh (nebo přírodní síla, kterou takto chápeme) a přitom dal živým tvorům mezi jejich vlastnosti i schopnost evolučního vývoje. Život se tak může rozvíjet formou řízené evoluce, neplánované mutace a i formou božských zásahů, pokud se k nim Bůh z času na čas rozhodne.

Není stavebnice přátelštější než tvrdá bipolarita? Nedává tento princip více možností a neotvírá více cest jak chápat svět, jak mu rozumět a jak do něj případně vnášet i něco svého?

Jistě najdete sami spoustu otázek a témat, kterým sami dobře rozumíte a můžete posoudit, zda je více posouvá bipolární vidění nebo tvořivý princip stavebnice. Je to na vás. Vy stavíte – ovšem jen pokud chcete.

Chtěl bych zakončit a zopakovat tu prostou, ale velmi důležitou větu.

Kdo nabízí jen bipolární řešení, vždycky se vás snaží manipulovat!

 

.

 

Vložit komentář

 
 
Služby funkční Magie