Provozovatel webu

Tvůrce a provozovatel těchto internetových stránek je:

Marek Chlíbek

Bezručova 339, 784 01 Litovel , ČR

E-mail: chlibek@specnaz.cz

 

„Lidé se v zásadě rozdělují na ty tvořivé/aktivní a na ty líné/pasivní. Líní a pasivní jedinci mají většinou snadný život. Dokáží-li se spokojit s relativním málem, stačí jim, pokud se pověsí na krk státnímu sociálnímu systému nebo prostě parazitují na úspěšnějších kolezích či lidech ve svém okolí…

Tvořiví jedinci vytvářejí hodnoty a proto vzbuzují trvalý zájem jak státu… tak lidských parazitů, kteří se snaží na takto vytvořených hodnotách spoluprofitovat. Což už samo o sobě je většinou nespravedlivé a smutné…

Málokterý aktivní a tvůrčí člověk si však ve svém tvořivém věku uvědomí, že největší brzdou sobě je on sám, že největším nepřítelem je jeho vlastní potenciál. Šikovní lidé totiž mají většinou kvalitní potenciál na vyniknutí v mnoha oborech. Jejich mozek a schopnosti jim dokážou umožnit vyniknout po čase ve všem co je baví. Příroda ale dala každému brzdy, které se nazývají věk a čas.

Nikdo nedokáže uskutečnit všechny svoje důležité cíle i když si je vědom, že by měl úspěch a že by to bylo ku pomoci i ostatním. Jedna z největších lidských obětí pak může být to, že se člověk nevěnuje mnoha oborům, které ho baví, ale vybere si jen jeden – dva zásadní a ty neustále rozvíjí. Jen tak se dá důsledně využít energie jednoho tvůrčího života, jen tak se dosáhne nejvíce výsledků prospěšných i ostatním.

Bohužel, takový člověk pak často ztrácí pocit štěstí, protože si je vědom svého potenciálu, svých dalších schopností a znalostí, které však v tomto jeho životě musí zůstat nevyužity.

Úcta patří všem, kteří výrazně vynikají ve svých oborech, protože jsou to většinou právě oni, kdo musejí pro svůj výběr i nejvíce obětovat…“

 
 
Služby funkční Magie