Lilith

10. 10. 2007  |  Rubrika: Úcta k ženám  |  1 Komentář  |  Autor: Marek Chlíbek

Lilith…první žena

První žena Adamova i obávaný démon …Luna, tak jak se o ní obvykle hovoří, je zrcadlem slunečního světla. Lilith, Černá Luna, je žena, která místo aby se zhlížela v tomto zrcadle, jím prochází…

Lilith

Stvořena z prachu země, stejně jako Adam. Jemu rovna. Není řeč o Evě, ale o té druhé. Či vlastně o té první! Divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli muže stejně tak, jako vůli Boží…

Mýtus o stvoření

…a Bůh stvořil Lilith, první ženu, tak jak stvořil Adama. Místo prachu však použil pouze odpad a špínu. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nespočet dalších démonů, kteří dodnes sužují lidstvo. Vypráví se však, že Adam s Lilith nedokázal žít v míru, protože Lilith odmítala zaujmout při souloži polohu, při níž byla nucena ležet pod Adamem. Na jeho naléhání mu zlostně odvětila: „Proč bych měla ležet pod tebou ? I já jsem byla stvořena z prachu a jsem ti rovnocenná.“

Tak se stalo, že se jí Adam chtěl zmocnit násilím. Po nějaké době Lilith pochopila, že s ní Adam nikdy nebude zacházet jako s rovnocennou bytostí. V záchvatu zoufalství vyslovila nevyslovitelné jméno Boží, vznesla se do oblak a zmizela. Adam úpěnlivě prosil Boha, aby mu pomohl ji najít a přivést zpátky. Bůh proto vyslal tři anděly, kteří ji měli vypátrat. Objevili Lilith v blízkosti Rudého moře, kde se mezitím stala nevěstou démonů žijících v těchto končinách. Dopouštěla se s nimi necudností a denně počala nespočet démonických dětí (Lilim).

Andělé jí sdělili Boží varování, že pokud se nevrátí, denně zemře sto jejích dětí. Ona se však vzepřela. Řekla andělům: „Jak se mohu vrátit k Adamovi a žít s ním jako jeho řádná žena?“ Rozhodla se, že se nevrátí, a v důsledku toho se z ní stal zlý démon. Tento mýtus o Lilith byl z Bible vyřazen. Snad proto, že až příliš připomíná sexuální povahu člověka. Navíc vytváří nežádoucí obraz ženy, která touží být muži rovnocenným partnerem. Pasáž o stvoření Evy z Adamova žebra je v Bibli zachována a poukazuje na ženinu spjatost a zároveň i podřízenost muži, ale pouze do určité míry. Je pravda, že Eva mu byla oddanou družkou, ale opět jen do té chvíle než vstoupila v pokušení. Legenda říká, že oním hadem, který svedl Evu k dědičnému hříchu, byla právě Lilith, aby se pomstila. Obě ženy se projevily jako individuality – obě se vzepřely Boží vůli, a obě byly za to potrestány vyhnáním z Ráje – což symbolizuje opuštění prapodstaty.

 

Důsledky vyhoštění

Podle pověstí se Lilith po svém útěku z Edenu a po trestu, který jí byl uložen, začala mstít. Brala si k sobě novorozence, či ve snech sváděla muže, a pak je připravila o rozum, nebo zabila. U novorozenců se tomuto úkazu říká „syndrom kočičího dechu“. Dříve se věřilo, že nejrizikovější je u chlapců prvních osm dnů života a u děvčat dvanáct dnů. Dnes víme, že tato doba je o něco delší – asi sedm týdnů. Tento syndrom vede ke smrti dítěte bez jakékoliv zjevné příčiny. Můžeme se domnívat, že na počátku života nejsou ještě správně nastartovány důležité životní funkce, a ani duch či duše nejsou s fyzickým tělem tak pevně spjaty. Většinou se tak děje v noci, kdy v okolí dítěte nejsou žádné silné vnější podněty. Zpomalí se dechová frekvence, tělíčko začne chladnout a postupně selžou životně důležité funkce. Celkově to působí, jakoby dítě ztratilo vůli žít.

V židovském náboženství byla sice Lilith odstraněna, ale v pověrách žije nadále. V domech, kde byla rodička s dítětem se na dveře dával amulet s nápisem: „Adame, Evo, pryč s Lilith!“. Tato slova sloužila jako exorcismus proti Lilith a měla ji od tohoto domu odradit. Jinde se psalo uhlem na zdi místnosti, kde šestinedělka ležela se svým dítětem. Ve středověku měli Židé ve zvyku zavírat domy na osm dnů, pakliže se jim narodil syn. Až po této době se rodina shromáždila u miminka a dlouze se mu předčítalo z bible.

Druhou zájmovou skupinou Lilith jsou muži. Zjevuje se jim ve snu jako krásná, smyslná a chlípná žena, které nejsou schopni odolat. Ona jim dá potěšení, oni jí odevzdají svou uvolněnou sexuální energii. Tento jev by se dal označit jako energetický vampyrismus. A kdo z nás neměl v životě erotický sen?

V edómských palácích vyrazí trní, kopřivy, bodláčí v edómských hradech: bude v nich jen šakalí pelech a pštrosí ohrada. Divoké stepní šelmy se budou potkávat s vlky a divoký kozel bude řvát po druhu. Jen Lilith se kdesi uloží k spánku a najde ve skrýši klid. Had si tam ustele hnízdo, naklade vejce, svine se na ně a bude je hřát ve stínu jejího lůžka. Luňáci budou se slétávat každý se svojí družkou: nikdo po druhém nezatouží.

Problém Lilith je velmi spletitý. V sumerské mytologii byla dcerou bohyně Mehitabel a její obraz se s věky mění, a jak se společnost postupně přikláněla k patriarchálnímu modelu, v jejím profilu postupně začaly převládat démonické prvky.

Ve starém Sumeru byla Lilith považována za „levou ruku“ nejvyšší bohyně Inanny. Pomáhala jí v přivádění mužů do chrámů této bohyně, aby ji uctívali při takříkajíc „tantrických“ rituálech spolu s chrámovými kněžkami. V důsledku této své role byla Lilith známa jako svůdkyně mužů a děvka.

U semitských národů obývajících Mezopotámii byla Lilith nejprve podobna Lil, sumerské bohyni ničivých větrů a bouřek. Když na Blízkém východě převládla židovsko-semitská morálka, Lilith splynula spíše s Lamaštu, ženským démonem či čarodějnicí, která podle syrských tradic byla známa jako vražedkyně dětí. Zde nabyla svou charakteristiku okřídlené noční příšery, nebezpečného upíra a démona souložícího s muži, matky zlých duchů a skřehotající sovy.

V židovské mytologii existuje celá řada vzájemně se popírajících tradičních podání. Tato podání lze rozdělit do dvou hlavních směrů – na podání Lilith v duchu Talmudu a Lilith jako „první Evy“ v duchu legend. Podle tradice talmudu byla Lilith divoká žena se silnými sexuálními sklony a matka démonů. Právě z těchto tradic asi vycházejí někteří překladatelé, kteří překládají slovo Lilith v Izaiášově proroctví jako „noční příšera“. Vycházejí při tom z hebrejského slova „lajil“, které znamená noc. Např. rabín Hija zakazoval mužům, aby sami v noci spali v domě, neboť by se mohli stát kořistí Lilith.

Podle rabínských tradic byla onou první Evou Lilith. Byla královnou démonů a byla dlouhovlasá a okřídlená. Byla původně jednou z manželek Samaela, ale vzhledem ke své divoké a vášnivé povaze opustila svého manžela, aby se stala Adamovou družkou. Ze spojení Lilith s Adamem se zrodili zlí démoni, neboli Šedim, kteří rejdili po světě, pronásledovali a sužovali lidi a přinášeli jim nemoci, pohromy a jiná utrpení. Lilith, podobně jako Adam, byla stvořena z prachu Země. Ale brzy po tom, co přišla k Adamovi, nastaly hádky. Oba totiž odmítali podrobit se tomu druhému.

„Jsem tvůj muž a pán,“ říkal Adam, „a ty mě musíš poslouchat.

Podle Zoharu, hlavního díla židovského mysticismu, byl Adam původně oboupohlavní bytost. Rabín Samuel ben Nachman o tom říká: „Když Nejvyšší, ať je jeho jméno pochváleno, stvořil prvního člověka, stvořil ho jako hermafrodita.“ Z jedné strany vypadal jako muž, z druhé strany jako žena. Potom bůh člověka uspal, ženu od něj oddělil a nabídl ji Adamovi jako nevěstu. Místo, kde byli oba spojeni, zakryl masem.

Podle kabbalistické knihy Sefer Rasiel je pak Lilith vyjící ženský démon, známý i jak Mejaleleth. Lilith chodí po světě doprovázena 480 zlými duchy a padlými anděli a bojuje se svými sokyněmi, démonkou Machlath a její dcerou Agrath. Jiné legendy spojují Lilith s jiným ženským démonem, Namach. Lilith i Namach prý souložily s Adamem a „seslaly na svět zkázu“. Zohar označuje Namach za „matku démonů“, zatímco Lilith za „jejich vládkyni“.

V moderní době se Lilith stala symbolem řady feministických hnutí. Emancipované ženy vyzdvihují zejména skutečnost, že Lilith byla stvořena, ať už postupně nebo naráz, ze stejného materiálu jako Adam, to jest z prachu Země, a byla tedy s Adamem rovnoprávná, zatímco Eva nebo, chcete-li, druhá Eva byla stvořena z mužova těla, což ji předurčovalo k tomu, aby byla muži podřízena, aby mu sloužila. Feministky prosazují myšlenku, že starší a správná verze stvoření člověka je verze s Lilith a že verze s Evou byla podvržena pozdější patriarchální společností, které se rovnoprávnost obou pohlaví nikterak nehodila.

Lilith je považována za nezávislého ducha, který vybojoval vítěznou emancipační bitvu.

1 komentář to “Lilith”

  1. majky napsal:

    dik za rozsirenie obzorov

Vložit komentář

 
 
Služby funkční Magie