Volba, ta nejsilnější zbraň

11. 04. 2015  |  Rubrika: Memento Mori

.

Ta nejsilnější zbraň…

Cokoliv co vytváříte s tím nejlepším úmyslem ostatním pomoci nebo zlepšit svět, má nutně vždy dvě strany. Tu pozitivní, většinou žádanou, a naopak tu negativní, nechtěnou, ale reálnou. Nejde tvořit čisté dobro, protože všechno lze zneužít či jen špatně uchopit.

Je to přírodní zákon a každý, kdo něco tvoří, by si jej měl být vědom. Každá nová věc, nový proces nebo novátorská myšlenka vždy nutně s dobrem vygeneruje i potenciál zla. A tvůrci tedy přinese nejen očekávanou pochvalu a uznání, ale i kritiku a zklamání.

A přesně tak to má být, protože příroda netrvá nutně na dobru ač by si to mnozí lidé přáli. Dobro a spravedlnost jen tak pro nic za nic, jak je chápeme (a často podvědomě vyžadujeme…) my lidé, nejsou hlavní záměry přírody. Příroda sleduje jediný cíl a tím je podpora první a jediné svobody kterou tady všichni máme a kterou nám nedokážou vzít ani ty nejhorší životní okolnosti.

Neexistuje nic, co bychom na tomto světě opravdu vlastnili nebo ovládali. NIC, kromě této jediné svobody, která se nazývá „Právo volby“….!
V mnoha případech nedokážeme předvídat, natož ovlivnit, co nás čeká v příštích dnech nebo minutách života. Jediné co ovládáme, nebo alespoň ovládat můžeme, je volba. Volba toho, jak na danou situaci zareagujeme.

A proto, každý, kdo něco tvoří, by si měl být vědom, že tvoří dobro i zlo a že lidé mu dají zpětnou vazbu jak v pozitivním tak v negativním smyslu. Kdo se bojí kritiky, neměl by nic tvořit, protože úspěch je možnost, ale kritika je jistota! Vytvářením něčeho nového dáváte ostatním lidem především nové možnosti volby. Právo vybrat si z přínosu vaší práce to pozitivní a využít to k prospěchu svému a všech ostatních, nebo naopak uchopit to negativní a ostatním škodit. A přesně tohle příroda chce – neustálé rozhodování, neustálé nové volby…říká se tomu prostě – vývoj.

Na druhou stranu se vždy najde spousta zbabělců, kteří nezcizitelné právo volby zpochybňují a tvrdí, že v životě jsou situace, kdy nelze volit alternativy, kdy je třeba jít tou jedinou cestou nejmenšího odporu a nejmenších následků. Ano, tahle cesta existuje, ale i to je volba – volba zbabělců.

Na druhou stranu i mučený zajatec, postavený k popravčímu kůlu má možnosti volby až do konce. Kati jej mohou připravit o život, ale nemohou ovládat jeho volbu. Jak tuto skutečnost přijme.

Voleb je stále spousta: může plakat, prosit, slibovat. Může se modlit, zpívat, hystericky křičet nebo být zticha. Jakmile smrt přichází, může zavřít oči, nebo je nechat otevřené. Na své katy se může usmát nebo jim naplivat do obličeje…tohle všechno může.

Volba je první a poslední svoboda na tomto světě. Někdy jsou možnosti tak směšně triviální, že je člověk zasazený v blahobytu přejde povýšeným úšklebkem. O to větší váhu mohou mít pro jedince, kterému opravdu už vzali všechno ostatní nebo který se právě teď dívá do tváře svému fyzickému konci.

Právo volit si vlastní postoj k situacím jejichž příchod a následky nemůžeme mít nikdy zcela pod kontrolou, je ta největší zbraň, největší síla lidské mysli.
Projevený záměr čisté přírody v nás.

.

Marek Chlíbek – Dago

.

 

Vložit komentář

 
 
Služby funkční Magie