Služby funkční Magie

Je správné, aby byl život chvílemi nesnesitelně těžký. Nikdo ale nesmí zůstat natolik sám, aby byl donucen se jej vzdát.

Svět se pomalu stává zlým místem k žití, kde negace převažují nad obyčejným dobrem. A přesto každý z nás v dlani drží drobnou minci, svůj téměř zanedbatelný podíl na hodnotě světa. A je jen na něm na kterou misku vah ji vloží ..do jaké představy světa investuje. V tom je samotná podstata svobodné vůle.

Lidé se méně rozpakují škodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí. Přesto má asi smysl se o lásku znovu pokoušet. Lidé mě šíleně zklamali a přesto je mám tím více rád. Je až neuvěřitelné, že nám příroda dala možnost být tím, čím nyní jsme. Možnost projevit své city a sdílet lásku s někým dalším.

Ale pro každého jednou všechno skončí, aby mohlo začít něco nového, někde jinde a pro nový cíl. Smrt měří všem stejně a všichni nakonec projdeme stejnými dveřmi. Přesto se smrti nejmíň bojí ten, jehož život má největší cenu.

Čteš-li tyto řádky a máš dojem, že to cítíš obdobně, tak věř, že máš můj pokorný obdiv.

Marek Chlíbek – Dago

.

Vážený náhodný návštěvníku!

Nepřístupné, zaheslované odkazy obsahují soukromou konverzaci a dlouhodobou práci s lidmi, majícími problémy, kterým se snažím pomáhat  v kontextu svých omezených schopností a možností. Web je celkově určen spíše malému okruhu lidí potřebující aktuálně podporu a pomoc.
Je správné, aby byl život chvílemi nesnesitelně těžký. Nikdo ale nesmí zůstat natolik sám, aby byl donucen se jej vzdát.

= Služba = Pokora = Sounáležitost = Svobodná vůle =

.

Svět se neskládá z věcí, ale z procesů..

.

První noc v divočině přináší hrůzu z neznáma.

První týden provází zima, hlad a častý pocit samoty.

Ale už po měsíci se smysly zbystří, kůže zhnědne, chodidla ztvrdnou.

Bojovník vypustí spousty nepodstatných věcí, poznává sám sebe a znovu se stává šelmou.

Z divočiny se nikdo nevrací stejný!“

.

Jak se brání vlk pomluvám, že není opravdový vlk? Nebrání se! Prostě je vlkem…

marek-kralik

 
 
Služby funkční Magie